dabie.pl

Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko

Kazimierz Szymeczko


04.10.2012 naszym gościem był  Kazimierz Szymeczko -  autor książek dla dzieci i młodzieży („Milion w pięć dni”, „Święty w kapeluszu”, „Czworo i kości”, „Tajemnica jednej nocy”, „Pościg za czarną hondą”, „Fałszerze w sieci”, „Kłopoty Komendanta Roka”, „Sprawa dla Rozsupływacza„). Spotkanie zorganizowane zostało w ramach akcji „Z książką na walizkach”. W spotkaniu wzięło udział 65 osób - (uczniowie gimnazjum w Dąbiu i ich opiekunowie).