dabie.pl

Gospodarka

18-05-2015

Forum Rolnicze Gminy Dąbie

W dniu 27 maja br., o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbędzie się Forum Rolnicze Gminy Dąbie. W programie panel dyskusyjny na tamat:

- koncepcja funkcjonowania grupy producenckiej

- pozyskiwanie środków unijnych.

Forum Rolnicze Gminy Dąbie
12-05-2015

Uroczyste otwarcie świetlicy w Łagowie

9 maja br. mieszkańcy Łagowa świętowali z okazji uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej. Inwestycję współfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej wartość określona została na poziomie 708 680 zł, z czego 464 000 zł pochodzi z dofinansowania PROW.
Uroczyste otwarcie świetlicy rozpoczęto przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Dąbie – Panią Krystynę Bryszewską, sołtysa wsi Łagów Pana Bogdana Lubasa, radnego wsi Łagów Pana Janusza Mejzę oraz ks. Dariusza Glamę.
Po poświęceniu pomieszczeń, sołtys, Rada Sołecka wsi Łagów, Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie oraz mieszkańcy dziękowali Pani Wójt za pozyskanie środków unijnych oraz uznanie tej inwestycji za jedną z priorytetowych w naszej Gminie.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Łagowie

Źródło: UG AR

08-05-2015

Konsultacje dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych

7 maja 2015 r., w godz. od 11:30 – 13:00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyły się bezpłatne konsultacje organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach uzyskali informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich przeprowadzali indywidualne konsultacje w zakresie:
środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
 

Konsultacje dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych

Źródło: UG AR