dabie.pl

Seniorzy uczą się języków

Nasi seniorzy skupieni w Centrum Aktywnego Seniora chętnie biorą udział w zajęciach z j. niemieckiego i j. angielskiego. Potrafią już udzielić podstawowych informacji na swój temat, m.in. wypełnić formularz z danymi osobowymi, znają nazwy artykułów spożywczych i potraw. Potrafią opowiedzieć o swojej rodzinie, znają liczebniki, potrafią zamówić potrawy w restauracji czy kawiarni.  Potrafią zapytać o godzinę i udzielić odpowiedzi zarówno używając czasu urzędowego jak i formy potocznej. Umieją tworzyć proste zdania opisujące czynności dnia codziennego i obowiązki domowe. Uczestnicy poznali zasady wymowy i pisowni, cały czas doskonalą swoje umiejętności w rozumieniu ze słuchu. Na kolejnych zajęciach będą poznawać m.in. części ciała, nazwy chorób i dolegliwości, środków lokomocji, pomieszczeń i mebli, zajmą się również orientacją w mieście. Na koniec zapoznają się z tematyką związaną z urlopem.

Dzięki zajęciom nasi seniorzy budują i rozwijają kompetencje komunikacyjne. Założeniem projektu "Centrum Aktywnego Seniora" jest stworzenie seniorom warunków do integracji, samorealizacji oraz aktywizacji poprzez rozwój zainteresowań, wymianę wiedzy i doświadczenia.