dabie.pl

Seniorze, nie daj się oszukać..

10.12.2014

Podczas prelekcji “Seniorze, nie daj się oszukać! - przeciwdziałanie oszustwom domowym" seniorzy rozmawiali m.in. o metodzie "na wnuczka" i innych oszustwach stosowanych na starszych osobach. Okazuje się, iż sami mogą paść ofiarami swojej naiwności i łatwowierności, na którą polują wręcz przestępcy.

Wierzymy, że dzięki temu wykładowi nasi seniorzy będą jeszcze bardziej ostrożni.