dabie.pl

Polsko - Niemiecka Izba Historii Regionalnej w Szczawnie

Polsko - Niemiecka Izba Historii Regionalnej w Szczawnie powstała z inicjatywy Wójta Gminy Dąbie Krystyny Bryszewskiej oraz pomysłu człowieka, który promuje kulturowe dziedzictwo lokalne - Honorowego Obywatela Gminy Dąbie Hellmuta Trunschke.
Izba jest kontynuacją Szkolnej Izby Historii Regionalnej utworzonej w latach 2007/2008 w sali nr 1 przez ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawnie. W tej części Izby znajdują się eksponaty głównie związane z II wojną światową. Sala nr 2 przedstawia dawną klasę szkolną. Znajdują się tam również przedmioty takie jak: telefony, kamery i aparat fotograficzny. Sala nr 3 zawiera eksponaty dotyczące sprzętów domowych funkcjonujących w latach przedwojennych i późniejszych. Ważną częścią ekspozycji są fotografie dawnej wsi Gronów oraz fotografie pokazujące współpracę międzyszkolną i gminną ze szkołą w Lieberose i Gminą Schwielochsee. Można tu zobaczyć także stare dokumenty i ubiory.
Wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów Hellmuta Trunschke, który w dawnych latach pozyskiwał je od mieszkańców Gminy Dąbie.
Utworzenie Izby będzie dalszą inspiracją do wyszukiwania i pozyskiwania cennych, unikatowych eksponatów z terenu Gminy Dąbie świadczących o walorach oraz tożsamości Gminy i jej mieszkańców.
Izba Historii Regionalnej ma ocalać ciekawe przedmioty i dokumenty znajdowane u osób, które nie znały wartości posiadanych rzeczy, ale też popularyzować i udostępniać społeczności lokalnej i gościom zgromadzone zasoby.
Głównym celem powstania Izby w Szczawnie jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat bogactwa i walorów historycznych, kulturowych Gminy Dąbie, ochrona przed zniszczeniem cennych pamiątek i udokumentowanie mało znanych wydarzeń, postaci i zachowanie dokumentów. Inicjatywa ta jest punktem wyjścia do dalszej działalności w sferze zachowania i pielęgnacji tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego Gminy Dąbie. Dzięki niej stworzone zostało miejsce, które ma przyczynić się do integracji środowisk lokalnych, będącej najcenniejszym międzypokoleniowym dialogiem młodzieży i seniorów łączącym mieszkańców wokół wspólnych wartości.
Patronat honorowy tego miejsca objęła Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska.

 

W celu zwiedzania Izby należy kontaktować się z Sołtys wsi Szczawno pod nr tel. (68) 383 23 36.

________________________________________________________________________