dabie.pl

O centrum

Szanowni Państwo
Z inicjatywy Wójta Gminy Dąbie utoworzono Centrum Aktywnego Seniora, którego oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 50 rok życia i są mieszkańcami naszej Gminy. Centrum Aktywnego Seniora służy wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób. Istotą projektu jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach.

W Centrum prowadzone są zajęcia w ramach 4 bloków tematycznych:
I LEKTORATY JĘZYKOWE - język angielski i język niemiecki,
II. AKTYWNY SENIOR - gimnastyka rekreacyjna ,
III. NOWE TECHNOLOGIE - warsztaty komputerowe,
IV. KULTURA - warsztaty wokalne (a także koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, warsztaty umiejętności rękodzielniczych, prelekcje z różnych dziedzin tematycznych).
Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Połupinie oraz w centrum komputerowym w Pławiu.

Ponadto organizowane są cotygodniowe wyjazdy integracyjne na kręgle oraz basen.
Centrum Aktywnego Seniora jest nowym projektem skierowanym wyłącznie dla seniorów, dotychczas nie realizowanym. Realizacja projektu jest innowacyjnym przedsięwzięciem w powiecie krośnieńskim. Gmina Dąbie jako pierwsza gmina wiejska wyszła z ofertą aktywizującą osoby 50+. Dzięki realizacji projektu wzrosną kompetencje seniorów w zakresie funkcjonowania poznawczego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz obcymi językami, a w konsekwencji lepszego rozumienia współczesnego świata i sprawniejszego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim.