dabie.pl

Kultura

W dniu 6 września 2014 r. Szczawno było centrum Powiatu Krośnieńskiego, ponieważ odbyły się tam Powiatowo-Gminne Dożynki. Już w Pławiu ozdoba dożynkowa akcentowała tegoroczne święto plonów, kierując do przepięknie udekorowanych gospodarstw w Szczawnie.

 

Otwarcie Izby Historii Regionalnej utworzonej w szkole rozpoczęło uroczystości. W Izbie, w sali nr 1 zgromadzono eksponaty związane głównie z II wojną światową. W sali nr 2 - przedmioty z dawnej klasy szkolnej, również takie przedmioty, jak: telefony, kamery i aparat fotograficzny. Sala nr 3 zawiera eksponaty dotyczące sprzętów domowych funkcjonujących w latach przed wojną i później. Ważną częścią ekspozycji są fotografie dawnej wsi Gronów oraz fotografie ukazujące współpracę międzyszkolną i gminną z niemiecką szkołą w Lieberose i Gminą Schwielochsee. Można tam zobaczyć również stare dokumenty i ubiory. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych Hellmuta Trunschke, który swoim pomysłem i zapałem promuje dziedzictwo i rozwój kultury lokalnej. Patronat honorowy Izby Historii Regionalnej objęła Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska.

 

Podczas uroczystej mszy św. ks. Marek Zintara dokonał poświęcenia chleba oraz wieńców dożynkowych Gminy Dąbie i Powiatu Krośnieńskiego. Po mszy św. barwny korowód na czele z orkiestrą dętą OSP z Czarnowa przemaszerował na plac, na którym odbyły się uroczystości.

 

Dożynki uświetnili goście, m.in.:
w imieniu Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak - Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Leszek Turczyniak,
Starosta Krośnieński Pan Robert Pawłowski,
W imieniu Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna - Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Tadeusz Woźniak,
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Pan Marek Cebula,
Wójt Gminy Bobrowice Pan Marek Babul,
Wójt Gminy Bytnica Pan Leszek Olgrzymek,
Wójt Gminy Maszewo Pan Dariusz Jarociński,
Radny Powiatu Krośnieńskiego Pan Kazimierz Barczuk,
Radni i Sołtysi Gminy Dąbie,
Radni Powiatu Krośnieńskiego,
Reprezentanci Gmin Powiatu Krośnieńskiego,
Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim Pan Mirosław Kruszelnicki,
w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Pana Andrzeja Kamińskiego - Komendant PSG w Zielonej Górze - Babimoście ppłk Pan Dariusz Michalski,
w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica Pana Piotra Niemca - Zastępca Nadleśniczego Pan Dawid Kłap,
Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Wiesław Leśko.

 

Oficjalnego otwarcia dożynek i powitania gości dokonali gospodarze dożynek: Wójt Gminy Dąbie Pani Krystyna Bryszewska oraz Starosta Krośnieński Pan Robert Pawłowski, którzy podkreślili, iż dożynki są okazją, aby oddać hołd ciężkiej pracy rolników.

 

Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości włodarze Gmin Powiatu Krośnieńskiego: Krosna Odrzańskiego, Bobrowic, Bytnicy i Maszewa przekazali bochen chleba Wójtowi Gminy Dąbie Krystynie Bryszewskiej oraz Staroście Krośnieńskiemu Panu Robertowi Pawłowskiemu. Następnie odbył się pokaz młócenia zboża, po którym starostowie dożynek: Pani Elżbieta Przybyłek i Pan Wojciech Reczuch oraz sołtys wsi Szczawno Pani Maria Staszewska przekazali  bochenki chleba gospodarzom dożynek oraz wójtom gmin Powiatu Krośnieńskiego. W trakcie przyśpiewek ludowych zespołu "Szli do Wsi" dzielono się chlebem z przybyłymi na uroczystość mieszkańcami.

 

Podczas dożynek wręczono nagrody dla zwycięzców gminnego i powiatowego konkursu wieńców dożynkowych oraz pozostałych konkursów. Na wyróżnienie zasłużyli wszyscy uczestnicy konkursów, dlatego komisja konkursowa z wielkim trudem typowała najlepszych z najlepszych.

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach konkursowych:

 

Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy Gminy Dąbie:
I miejsce - Sołectwo Trzebule,
II miejsce – Sołectwo Szczawno,
III miejsce - Sołectwo Gronów
IV miejsce - Sołectwo Łagów.

 

Najładniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Krośnieńskiego:
w kategorii wieńców tradycyjnych:
I miejsce – Sołectwo Maszewo, Gmina Maszewo
II miejsce – Sołectwo Tarnawa Krośnieńska, Gmina Bobrowice
III miejsce – Sołectwo Nowy Raduszec, Gmina Krosno Odrzańskie

 

Wyróżnienie:
Sołectwo Drzewica, Gmina Bytnica
Sołectwo Trzebule, Gmina Dąbie
Sołectwo Szczawno, Gmina Dąbie
Sołectwo Stargard Gubiński, Gmina Gubin

 

w kategorii wieńców współczesnych następujące miejsca:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Gostchorze, Gmina Krosno Odrzańskie
II miejsce – Sołectwo Miłów, Gmina Maszewo
III miejsce – Sołectwo Dachów, Gmina Bobrowice

 

Najładniejsze stoisko dożynkowe – Sołectwo Gronów. Wyróznienie dla DPS w Szczawnie.

 

Konkurs kulinarny – Pani Małgorzata Łowkis, za wyśmienity pasztet z jaj i grzybów z sosem curry.

 

Najładniejsza ozdoba dożynkowa posesji w Szczawnie - ozdoby dożynkowe przy posesji Pana Dariusza Michalaka. Wyróżnienie za ozdobę przy posesji Pani Heleny Reczuch.

 

Podczas dożynek rozegrany został także turniej sołectw, w którym rywalizowały drużyny reprezentujace sołectwa w Gminie Dąbie. Wszystkie drużyny były żywiołowo dopingowane przez kibiców. Zwycięstwo odniosła drużyna z Gronowa.

 

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Główną atrakcją imprezy był kolorowy jarmark dożynkowy oraz występy artystyczne: Orkiestry OSP z Czarnowa, zespołów: "Szli do Wsi" z Budachowa, "Campilena" z Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku i "Rapsodia" z Wiejskiego Domu Kultury w Laskach.

Po wręczeniu nagród dla zwycięzców ww. konkursów sołtys wsi Szczawno Pani Maria Staszewska podziękowała wszystkim za zaangażowanie w organizację Dożynek.

Wielką gwiazdą wieczoru był zespół "Piękni i młodzi" - finaliści programu Must Be the Music, których występ zgromadził tłumy. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną przy zespole "Lejdis & Dżentelmen". Najbardziej wytrwali uczestnicy biesiadowali do białego rana.

Źródło: UG AR
Powiatowo-Gminne Dożynki - Szczawno 2014 za nami