dabie.pl

Kultura

Informujemy, że dzięki pracowni dostarczonej przez Fundację Orange, w  bibliotece skorzystać można za darmo z internetu.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i  promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i  edukacyjnymi.

Dzięki otrzymanej dotacji finansowej wszyscy użytkownicy z Internetu mogą korzystać za darmo. Czas trwania programu planowany jest na lata 2010 - 2012.

Źródło: GBP AR
Darmowy internet w bibliotece