dabie.pl

DO POBRANIA

Rządowe Cetrum Legislacji

W  związku ze zmianami w pzepisach o ogłaszaniu aktów normaltywnych i niektórych innych aktów prawnych, poniżej zamieszczamy odnośniki do stron rządowych, tj. Rządowego Centrum Legislacji, strony Dziennika Ustaw oraz Monitora Polski.

    Rządowe Centrum Legislacji: www.rcl.gov.pl