dabie.pl

Inwestycje

 

2008

 

- Samochód pożarniczy dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Dąbiu

- Modernizacja wodociagu w Kosierzu

-  Odbudowa rurociągu betonowego w Dabiu

-  Zakup urządzeń do hydroforni

-  Remonty sieci wodociagowej

-  Rekultywacja składowiska odpadów w Połupinie

-  Budowa chodnika w Gronowie

-  Remont kapitalny dachu w Gimnazjum

-  Centra Internetowo - Edukacyjne w Dąbiu i Pławiu

-  Orlik I etap

-  Ogrodzenie boiska w Łagowie

-  Remont biblioteki w Kosierzu

-  Place zabaw

-  Zakup sprzętu i wyposażenie biur

-  Ogrodzenie cmentarza I etap