dabie.pl

Inwestycje

 

2009

 

-  Remont stacji uzdatniania wody w Kosierzu

-  Wodociag Szczawno - Ciemnice

-  Przebudowa dróg: ul. Polna w Gronowie, ul. 40-lecia i ul. Podgórna w Połupinie

-  Chodnik w Trzebulach

-  Dokumentacja na przebudowę dróg w Kosierzu oraz Nowym Zagórze

-  Wymiana wiat autobusowych w Dąbiu i Gronowie

-  Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Dąbiu - I etap

-  Orlik 2012 - II etap

-  Rekultywacja boisk w Ciemnicach i Lubiatowie

-  Remont szatni w Łagowie

-  Budowa świetlicy w Goli

-  Dokumentacja na świetlice w Brzeźnicy i Łagowie

-  Remont kapitalny świetlic w Dabiu, Nowym Zagórze i Połupinie

-  Place zabaw w Kosierzu, szczawnie, Połupinie i Gronowie

-  Remont kaplicy oraz drogi wewnętrznej na cmentarzu w Pławiu

-  Remont mieszkań socjalnych w Pławiu

-  Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Strazy pożarnej w Szczawnie oraz w Kosierzu

-  Remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej w Gronowie