dabie.pl

Inwestycje

 

2010

 

- Remont stacji uzdatniania wody w Kosierzu

- Opracowanie dokumentacji na remont hydroforni w Łagowie

- Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową z Brzeźnicy do Dąbia i  remont stacji uzdatniania wody

- Remont stacji uzdatniania wody w Łagowie

- Budowa wodociągu Szczawno - Ciemnice 2009-2011

- Zakup urządzeń do hydroforni i oczyszczalni Brzeźnica i Gronów

- Zakup masztu do fotoradaru w Łagowie

- Remont drogi gminnej w Kosierzu

- Dokumentacja na ul. Zacisze w Dąbiu

- Dokumentacja na drogę w Ciemnicach

- Ogrodzenie cmentarza   komunalnego w Pławiu

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy

- Dofinansowanie samochodu policyjnego

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gronowie

- Zakup placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Połupinie

- Dokumentacja na kanalizację w Połupinie

- Opracowanie programu usuwania azbestu

- Rekultywacja składowiska odpadów w Lubiatowie

- Zakup placów zabaw do czterech miejscowości

- Przebudowa świetlic w Dąbiu, Nowym Zagórze i Połupinie

- Dokumentacja na przebudowę świetlicy w Ciemnicach

- Budowa świetlicy w Brzeźnicy