dabie.pl

Inwestycje

 

2011

 

- Wykonanie dokumentacji projektowej na remont oczyszczalni ścieków w  Łagowie

-  Zakup urządzeń do hydroforni

-  Zakup pługu do odśnieżania

-  Zakup holmatro do ratownictwa drogowego dla OSP Dąbie

-  Remont ul. Ogrodowej w Nowym Zagórze

-  Modernizacja ul. Zacisze w Dąbiu

-  Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku urzędu

-  Opracowanie dokumentacji na kanalizację w Połupinie

- Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów w Raculi

-  Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni w Połupinie

- Modernizacja placów zabaw w Lubiatowie, Trzebulach, Nowym Zagórze oraz  Łagowie

- II etap przebudowy świetlicy w Dąbiu

- Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz strażnicy OSP w Ciemnicach

- Realizacja programu usuwania azbestu