dabie.pl

Inwestycje

2013

 

INWESTYCJE 2013

-Budowa wodociągu Brzeźnica - Dąbie
-Dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gronowie
-Zakup urządzeń do hydroforni i oczyszczalni
-Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Połupinie, ul. Słoneczna
-Modernizacja drogi gminnej w Szczawnie, ul. Łąkowa
-Zakup agregatu prądotwórczego
-Przebudowa remizy strażackiej w Szczawnie
-Zakup bramy do remizy OSP Dąbie
-Rozbudowa remizy strażackiej w Szczawnie
-Maszt dla OSP Ciemnice
-Dokumentacja na remont SP Kosierz
-Budowa przedszkola w Połupinie, budowa w cyklu 2-letnim
-Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
-Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbkach
-Dotacja na remont pomieszczeń sanitarnych w bibliotece w Kosierzu
-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brzeźnicy

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:
-Nagłośnienie cmentarza
-Montaż blaszanych pomieszczeń gospodarczych
-Remonty świetlic
-Budowa wiaty biesiadnej
-Montaż przystanku autobusowego
-Remonty boisk
-Modernizacja placów zabaw
-Rekultywacja zbiornika przeciwpożarowego
-Rozbudowa Domu Strażaka

 

PRACE O CHARAKTERZE REMONTOWYM:
-Doposażenie placów zabaw w Pławiu, Ciemnicach, Lubiatowie i Gronowie
-Ogrodzenie placów zabaw przy blokach w Łagowie
-Montaż barierki na mostku w Budyni
-Remont chodnika w Połupinie
-Zadaszenie przy SP Połupin
-Zadaszenie na pojemniki śmieciowe w Dąbiu
-Wjazd do gimnazjum w Dąbiu
-Oświetlenie na placu zabaw w Szczawnie
-Udrożnienie rowu w Kosierzu
-Przydomowe Oczyszczalnie

 

 

2012

 

- Remont oczyszczalni ścieków w Łagowie (dofinansowanie ANR)

- Remont ul. Bocznej w Szczawnie

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbie w 2012r. (w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

-  Wykonanie wiaty biesiadnej w m. Łagów (w ramach środków ujętych w funduszu sołeckim na 2012r.)

- Remont chodnika w m. Gronów (w ramach środków ujętych w funduszu sołeckim na 2012r.)

- Ogrodzenie placu zabaw w m. Stary Zagór

- Odmulenie i czyszczenie stawu w m. Trzebule (w ramach środków ujętych w funduszu sołeckim na 2012r.)

- Remont drogi w m. Gronów dz. nr 178 (dofinansowanie Urząd Marszałkowski)

- Zmiana opracowanej dokumentacji na budowę Budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem do szczelnego zbiornika w m. Łagów

- Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę remizy strażackiej w Szczawnie

- Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kosierz (w ramach środków ujętych w funduszu sołeckim na 2012r.)
 

 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]    następna strona »