dabie.pl

Aktualności

10-07-2012

Zmiany w planie zagospodarowania

Gmina Dąbie prowadzi od 2011r. procedurę związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej Lubiatów.

Zmiany w planie zagospodarowania

Źródło: UG BG

10-07-2012

Kolejne punkty świetlne w gminie

W 2010 r. Gmina Dąbie przystąpiła do unowocześnienia systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. W 2010r. wykonano 1 etap polegający na modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego. Jako 2 etap przyjęto wykonywanie dodatkowych punktów świetlnych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Kolejne punkty świetlne w gminie

Źródło: UG BG

10-07-2012

Nowe wiaty przystankowe

W miesiącu maju 2012r. zostały zakupione wiaty przystankowe do miejscowości Brzeźnica i do miejscowości Łagów. W Łagowie zdemontowana została stara wiata a w jej miejsce postawiono nową. Wyboru wiaty autobusowej dokonano pod wpływem obserwacji; gdzie zauważyć można sukcesywne niszczenie wiat posiadającyh szyby z tzw. pleksy.

Nowe wiaty przystankowe
10-07-2012

Remont drogi w Gronowie

Realizując postulaty  mieszkańców w czerwcu 2012r. władze Gminy podjęły działania zmierzające do wykonania remontu drogi w m. Gronów. Remont drogi obejmował częściowe korytowanie, ułożenie warstwy destruktu, zagęszczenie walcem wibracyjnym.

Remont drogi w Gronowie

Źródło: UG BG

10-07-2012

Remont drogi w Ciemnicach

Do końca września tego roku wyłoniony zostanie wykonawca remontu drogi w miejscowości Ciemnice. Inwestycja  obejmie ul. Krótką oraz ul. Piastowską – od ul. Łąkowej do drogi powiatowej. W ramach zadania zostaną wykonane również zjazdy do posesji.

Remont drogi w Ciemnicach

Źródło: UG BG

05-07-2012

Darmowa plaża dla uczniów

Od dnia 4 lipca 2012r. uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Dąbie mogą bezpłatnie korzystać z plaży na Ośrodku Wypoczynkowym TEMAR w Dąbiu. Jedynym warunkiem bezpłatnego wejścia na ośrodek jest okazanie legitymacji szkolnej.

Darmowa plaża dla uczniów

Źródło: UG MN

04-07-2012

Kolejne środki z PROW-u dla Gminy

W dniu 3 lipca 2012r. w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska podpisała kolejną umowę na realizację projektu w ramach środków LEADERA dot. usytuowania w miejscowości Brzeźnica tablicy turystycznej promującej walory tej urokliwej miejscowości.
Projekt został napisany z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości.
 

Kolejne środki z PROW-u dla Gminy

Źródło: UG MN

03-07-2012

Promuj się na stronie gminy!

W związku z uruchomianiem nowego portalu gminy, zapraszamy wszystkich podejmujących inicjatywę w dziedzinie turystyki - gospodarstwa rolne, agroturystyczne, motele, puby - do skorzystania z możliwości promowania swojej działalności.

Promuj się na stronie gminy!

Źródło: UG NS