dabie.pl

Oświata

 

31 maja br. Rada Gminy zadecydowała o utworzeniu Zespołu Placówek Oświatowych. Decyzja nie była łatwa i poprzedzona została  prawie rocznymi  konsultacjami z administracją, dyrektorami i rodzicami.

 

Wójt Gminy  Dąbie Krystyna Bryszewska, jak wielokrotnie podkreślała, spędziła wiele dni nad strukturą zatrudnienia w oświacie. - Nie ma innego wyjścia, jeśli nie wprowadzimy teraz zmian organizacyjnych, możemy za rok, dwa stanąć przed decyzją o likwidacji którejś z placówek. Chcemy tego uniknąć - zaznacza.


 

     

 

Źródło: UG NS
Od pierwszego września zespół szkół