dabie.pl

Galeria - Dolina Środkowej OdryObszar obejmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych (np. kompleks koło Krępy) i łęgów wierzbowych Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z  Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,  2 gatunki  z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), trzmielojad, świerszczak i  remiz; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz i cyranka.
 

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem choć z racji na swą wielkość do niektórych fragmentów dotrzeć trudniej. Można tam dojechać drogami: Zielona Góra – Nowa Sól, Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin, skręcając w drogi lokalne prowadzące do wybranych fragmentów ostoi.