dabie.pl

O chorobach serca i ich zapobieganiu..

W dniu 21 stycznia 2015 r. nasi seniorzy skupieni w Centrum Aktywnego Seniora wysłuchali prelekcji na temat chorób serca oraz ich zapobieganiu.
Pan Mariusz Kijowski przedstawił dwie prezentacje multimedialne o najistotniejszych czynnikach ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz terapii.
Spotkanie utwierdziło naszych seniorów w przekonaniu, że zdrowie jest wartością największą, najcenniejszą i należy je pielęgnować, a stan naszego zdrowia zależy w dużej mierze od nas, a nie od otoczenia.