dabie.pl

Aktualności

27-03-2015

Ankieta dla mieszkańców województwa lubuskiego - w ramach prac nad Raportem z Programu ochrony środowiska

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w Krakowie do realizacji opracowywania pn. „Raport za lata 2012 -2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku”.
W ramach prac nad opracowywaniem Raportu skierowane zostały ankiety do jednostek administracji rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz do społeczeństwa województwa, które zostało wymienione w Programie Ochrony Środowiska WL, jako główny odbiorca wyników działań Programu Ochrony Środowiska WL.

Ankieta dla mieszkańców województwa lubuskiego - w ramach prac nad Raportem z Programu ochrony środowiska

Źródło: UG BG

27-03-2015

Spotkanie dot. fotowoltaiki

W dniu 25 marca br. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyło się  spotkanie poświęcone instalacjom fotowoltaicznym, za pomocą których zamienia się energię słoneczną na prąd elektryczny.
Podczas spotkania omówiono korzyści jakie daje instalacja fotowoltaiczna, uwarunkowania prawne, kwestie związane z projektowaniem i wykonywaniem instalacji oraz możliwości ich finansowania - system dotacji Programu Prosument NFOŚiGW, dotacje unijne oraz komercyjne instrumenty finansowe. 

Spotkanie dot. fotowoltaiki

Źródło: UG AR

19-03-2015

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

16 marca br. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska spotkała się z sołtysami.
Wójt podziękowała za udaną współpracę z samorządem gminnym, a także za ogromny wkład pracy oraz podejmowanie i skuteczne realizowanie działań służących rozwojowi całej Gminy. Bycie sołtysem to niezwykle zaszczytna, ale i zarazem trudna funkcja, wymagająca wielkiego zaangażowania i wrażliwości społecznej.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Źródło: UG AR

17-03-2015

Spotkanie poświęcone instalacjom fotowoltaicznym

Prąd za darmo..? Teraz to możliwe!
ZATRUDNIJ SŁOŃCE!
Wójt Gminy Dąbie oraz firmy SolAureus i Konsulto zapraszają na spotkania poświęcone instalacjom fotowoltaicznym, za pomocą których zamienia się energię słoneczną na prąd elektryczny.

Spotkanie poświęcone instalacjom fotowoltaicznym

Źródło: SolAureus sp. z o.o.

17-03-2015

Dzień Kobiet w Gronowie

Spotkanie zorganizowane 6 marca br. z okazji Dnia Kobiet przebiegało w świetnej atmosferze. Wystąpił zespół śpiewaczy - "Na Wójtowej Roli". Pomimo niedługiej działalności, już wróżymy im świetlaną przyszłość. Zebrani skosztowali tort ufundowany przez Wójta Gminy Dąbie. Wszystkie Panie otrzymały symboliczną różę.
Była to dobra okazja, by spotkać się w miłym gronie i wspólnie poświętować!

Dzień Kobiet w Gronowie

Źródło: MT

16-03-2015

Zakończenie I etapu projektu "Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie"

W ubiegłym tygodniu w Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie odbywały się ostatnie zajęcia realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
W dniu 11 marca br. zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt.

Zakończenie I etapu projektu "Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie"

Źródło: UG AR

11-03-2015

Życzenia dla sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa składamy życzenia pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.

Życzymy pełnej wzajemnego zrozumienia współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia z osiąganych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wielu powodów do uśmiechu na co dzień.

Życzenia dla sołtysów

Źródło: UG AR

10-03-2015

Senior w podróży!

W środę 4 marca br. odbyła się wycieczka seniorów – uczestników Centrum Aktywnego Seniora. Wszyscy zwarci i gotowi przybyli do Dąbia, gdzie Wójt Krystyna Bryszewska życzyła szczęśliwej podróży.

Senior w podróży!

Źródło: UG AR