dabie.pl

Gospodarka

9 maja br. mieszkańcy Łagowa świętowali z okazji uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej. Inwestycję współfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej wartość określona została na poziomie 708 680 zł, z czego 464 000 zł pochodzi z dofinansowania PROW.
Uroczyste otwarcie świetlicy rozpoczęto przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Dąbie – Panią Krystynę Bryszewską, sołtysa wsi Łagów Pana Bogdana Lubasa, radnego wsi Łagów Pana Janusza Mejzę oraz ks. Dariusza Glamę.
Po poświęceniu pomieszczeń, sołtys, Rada Sołecka wsi Łagów, Koło Gospodyń Wiejskich w Łagowie oraz mieszkańcy dziękowali Pani Wójt za pozyskanie środków unijnych oraz uznanie tej inwestycji za jedną z priorytetowych w naszej Gminie.

Pani Wójt w swoim wystąpieniu dziękowała sołtysowi  za zaangażowanie w budowę i urządzenie świetlicy. Komendant Gminny OSP Marcin Reczuch dziękował przewodniczącej  Koła Gospodyń Wiejskich w Łagowie  Pani Oldze Łanickiej za  przygotowanie obfitego poczęstunku.  Uroczystość uświetnił występ zespołu działającego przy Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie - „Na Wójtowej Roli”. Mieszkańcy bawili się do późna przy muzyce zespołu Iskra.
Świetlica z tak wspaniałym i bogatym wyposażeniem będzie służyła rozwojowi kulturalnemu mieszkańców, będzie miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, a także rozwijania pasji członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Łagowie. Z pewnością obiekt będzie właściwie i w pełni wykorzystany, będzie dobrze służył wszystkim, wypełniając swoje funkcje użytkowe.
 

Źródło: UG AR
Uroczyste otwarcie świetlicy w Łagowie